Nuorodos

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“

Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta LR Švietimo ir mokslo ministro

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija: www.smm.lt

Vilniaus miesto savivaldybė www.vilnius.lt

Nacionalinė švietimo agentūra www.nsa.smm.lt

Vilniaus miesto psichologinė – pedagoginė tarnyba  www.vilniausppt.lt

VŠĮ Vaikų linija www.vaikulinija.lt

Portalai, ugdantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus

www.ugdykim.lt

www.ikimokyklinis.lt

www.szelmeneliai.l

Skip to content