Konferencijos ir savišvieta

Darželis įsitraukė į  mokymų programą „Besimokančių darželių tinklas”. Programoje dalyvauja darželio pedagogai ir specialistai. Darbuotojai gilina mokėjimo mokytis įgūdžius. Gerinama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktika, taikant mokymosi bendradarbiaujant strategiją.

Skip to content