Darželio darbuotojai

Direktorė Rasita Gylienė

2023 m. veiklos ataskaita

2023 m. veiklos užduotys

Vilniaus lopšelio-darželio “Bajorėlis” pareigybės:

 • Ugdymo proceso organizavimas:
  • Direktorės pavaduotoja ugdymui
  • Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
  • Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
  • Socialinis pedagogas
  • Psichologas
  • Logopedas
  • Mokytojas fiziniam lavinimui
  • Meninio ugdymo mokytojas
 • Pagalba pedagogams ir grupės tvarkos užtikrinimas:
  • Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėjas
  • Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėjas (specialiųjų ugdymo poreikių turintiems vaikams)
 • Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams
 • Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
 • Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas
 • Vaikų maitinimo organizavimas:
  • Maitinimo organizavimo specialistė
  • Virėja
  • Sandėlininkė
 • Saugi ir švari bendruomenės aplinka:
  • Valytoja
  • Skalbėja
  • Pastatų prižiūrėtojas
  • Kiemsargis
  • Sargas
Skip to content