Duomenų apsauga

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Vilniaus lopšelyje – darželyje ,,Bajorėlis“ yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:
Mažoji bendrija ,,Asmens duomenų apsaugos ekspertai”
Kontaktiniai duomenys:
Tel. (8 685) 17971; (8 670) 23913; 
el. p. info@adaekspertai.lt
A. Juozapavičiaus g. 9a-106, Vilnius. 

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti asmens duomenų tvarkymo darželyje atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.
Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, asmens duomenų apsaugos užtikrinimu darželyje, galite kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais.
Duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.

Skip to content